wsw orders afrikaans outreach service

Orders of Afrikaans Outreach Services

TIME SECTIONS

EVENT

DESCRIPTIONPRIOR TO SERVICE


4.45 pm
[45 min]

4.50 pm
[5min]
Aanbiddingspan Oefening

Gebed in kantoor
Aanbiddingspan


Aanbiddingspan, Diens Ouderling en Diaken en Prediker.


4.45 pm
[10 min]

4.55 pm
[10 min]
Besoekers neem hulle sitplekke in terwyl aanbiddingspan ‘n kort rustyd neem en saam bid in kantoor.

Verwelkoming
Gemeente ‘sangoefening’


Aanbiddingsleier

Aanbiddingspan


SERVICE


1.   5.05
[15 min]
Votum

Seengroet [2]

Wet

Skuldbelydenis

Geloofsbelydenis [3]

Genadeverkondiging

Lofsang

Prediker

Prediker

Predker

Prediker

Prediker

Prediker

Aanbiddingspan
2.  5.20
[25 min]
Skriflesing & Prediking
Prediker

3.  5.45
[2 min]
Dankgebed
Prediker
4.  5.47
[5 min]
Liefdegawes [4]

Diens Ouderling
Klank Tegnikus
5.  5.54
[3 min]
Danklied
Aanbiddingspan
6.  5.57
[2 min]
Seen [5] 
Uitnodiging vir spesiale gebed [6]
Prediker

7. 5.59
[1 min]
Slotsang
[‘Gaan dan heen’]
Aanbiddingspan


AANKONDIGINGS, TERUGVOER & SAAM KUIER


5.50
[5 min]
Aankondigings [7] 

Diens Ouderling


Uitnodiging vir koffie en kuier na die diens.
Diens OuderlingSpesiale Gebed
[Gebed vir die met spesiale gebedsversoeke in kantoor.]
Gebedspan

10.45
Koffie & kuier
Kuier saam in saal.


[1] Use the time to show short, well prepared video or DVD clips or power point presentations, informing the congregation of activities our congregation has been or could be involved in,
and/or  
CD With edifying music to be played                       
[2] Geliefdes, genade vir julle en vrede van God onse Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees.
[3] “Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde.
            En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here;
            wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria;
            wat gely het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle
            neergedaal het;
            wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode;
            wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader,
            vanwaar Hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het.
    Ek glo in die Heilige Gees.
    Ek glo aan ‘n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges;
            die vergewing van sondes;
            die opstanding van die vlees
            en ‘n ewige lewe.
    Amen”
[4] Sound: CD With edifying music to be played during Love Offering
[5] “Die genade van die Here Jesus Christus, en die liefde van God, en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met julle. Amen”
[6] “As enige iemand graag sy lewe aan Christus wil toewy, of ‘n behoefte het aaan spesiale gebed, voel dan vry om na die gebedskamer te kom net na die aankondigings. Lede van ons gebedspan sal daar vir jou wag.” 
[7] Announced by Duty Elder, who also welcomes visitors, new families and invites them for coffee after service. Make only very important verbal announcements. Be to the point! Refer to Bulletin and Website for more information.

Popular posts from this blog

MCRC Bulletin